header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Technische zaken

Teamsamenstelling Competitieseizoen 2018-2019

22-3-2018

Het volgen van de ontwikkeling van onze spelers en speelsters gebeurt door het technische kader: de technisch managers en coördinatoren van de Technische Commissies (TC) Breedtesport en TOP Hockey, in nauwe samenspraak met de technische staf: trainers en coaches. Een speler/speelster wordt dus altijd door meerdere personen geëvalueerd, de teamplaatsing is altijd in overleg met meerdere personen. De lijncoördinator maakt de uiteindelijke teamindeling. Hij/zij heeft zijn keuzes gemotiveerd t.a.v. de overige lijncoördinatoren en het bestuurslid Technische Zaken. Ten aanzien van selectiespelers heeft de TC Breedtesport een adviserende rol, de keuzes worden gemaakt door de TC TOP hockey.

We benadrukken dat, in navolging van de KNHB, bij onze jongste jeugd (3-,6 en 8-tallen) alleen de drie kernwaarden plezier, veilig en leerzaam centraal staan, zij worden alleen vanuit sociaal perspectief ingedeeld. Het cijfer van het team (J3F1 of J3F9) zegt in dit geval niets. Waar mogelijk trachten we iedereen bij minimaal 1 opgegeven vriend/vriendin, of 1 teamgenootje van het huidige seizoen te plaatsen. Waar we verder bij de teamindeling rekening mee houden:

·We moeten als TC een speelplek waarborgen voor al onze spelers en speelsters. Dit betekent dat we moeten letten op de aantallen spelers/speelster in een team: niet te weinig spelers/speelsters zodat de continuïteit van een team gewaarborgd is, maar ook niet teveel zodat iedereen lekker aan hockeyen toekomt. Hierbij zijn we natuurlijk gebonden aan het aantal beschikbare leden en houden we rekening met de omgevingsfactoren (studie, bijbaantjes) binnen een leeftijdscategorie.

·We spelen competitie in KNHB verband. Dit betekent dat we gebonden zijn aan de regels die gelden bij de hockeybond, dan wel de district competitie Zuid-West Nederland. Een voorbeeld hiervan is de indeling op leeftijdscategorie. Als een speler/speelster "te oud” is kan hij/zij alleen met dispensatie blijven spelen in deze categorie en de KNHB is streng met het beoordelen en toekennen van deze dispensaties, vandaar dat wij vanuit de TC terughoudend zijn hiermee. Als een speler/speelster "vervroegd” doorgeplaatst wordt, zal de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling zorgvuldig beoordeeld worden door het betrokken technisch team. Dit kunnen we soms van spelers vragen om de continuïteit van teams te kunnen waarborgen.

·De beoogde klasseindeling en de verschillen in klasse poules worden meegewogen. Dit leggen we even uit. Stel een speelster speelt met haar team in de 5eklasse. De speelster valt echt op en de vraagt rijst of zij niet in aanmerking zou komen voor een hoger team. Als dit hogere team echter 2e klasse speelt, hebben we echt over een wezenlijk andere competitie. De betreffende speelster kan hier wellicht helemaal niet tot haar recht komen, wat kan resulteren in het verdwijnen van het speelplezier van de speelster. Een ander voorbeeld is een team dat in de 3e klasse super presteert en herfstkampioen wordt, waardoor zij promoveren naar de 2e klasse voor de lentecompetitie. Als de uitslagen in zo’n hogere klasse dan tegenvallen, kan dit zeer demotiverend werken op een team. Inschrijven in de passende klasse is voor onze teams dus belangrijk.

·Voor de prestatieteams: 1e en 2elijn teams, worden de als "beste” geëvalueerde spelers/speelsters uitgenodigd. De evaluatie bestaat uit meerdere aspecten: technische en tactische vaardigheden (goed kunnen hockeyen en "het spelletje snappen”), ambitie (gedrevenheid), loopvermogen (hard kunnen lopen maar ook binnen korte tijd snelheid maken), gedrag (kan iemand zich in dienst van het team stellen, omgang met tegenstanders, scheidsrechters en technische staf) en opkomst (aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden) zijn hier een aantal voorbeelden van.

·Voor het competitieseizoen 2018-2019 worden de spelers en speelsters voor de 1e lijn teams in de loop van maart en april voorgesteld door een groep selecteurs (technisch managers, lijn- & keeperscoördinatoren TOPhockey en Breedtesport, coaches en trainers TOPhockey en adviseurs Technische Staf) uit de Technische Staf.

·Deze groep selecteurs kiest dus gezamenlijk spelers/speelsters die in mei & juni allemaal een aantal stage trainingen gaan volgen bij de huidige 1e lijn teams. Dit betekent voor sommige spelers/speelsters extra trainingen, het is absoluut niet de bedoeling dat hierom trainingen met huidige team worden afgezegd.

·Er komen dit jaar dus geen selectietrainingen aan het einde van het competitieseizoen.

·Spelers/speelsters die afvallen voor de 1elijn teams, worden geplaatst in het 2e team.

·We streven ernaar om binnen 3 weken na het toernooiweekend wat de competitie 2017-2018 afsluit, de teamindelingen voor het competitieseizoen 208-2019 bekend te maken.

·Bekend maken van de nieuwe teamindeling gebeurt via publicatie op onze website: www.hcdepelikaan.nl

 

 

Kijk voor ons indelingsbeleid op www.hcdepelikaan.nl , tabblad hockey: indelingsbeleid.

 

Indien voortschrijdend inzicht dit vereist, kunnen de Technisch Managers van TOPhockey en Breedtesport de procedure in goed overleg aanpassen.

 

 

Technische Commissies TOPhockey en Breedtesport