header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Bestuursmededelingen

Extra Algemene Ledenvergadering

6-4-2018
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor een extra Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandag 16 april a.s. om 20.00 uur. Op de agenda staat de vervanging van de huidige velden 2 en 3. Ook zal het aanstaande Lustrumjaar onder de aandacht worden gebracht. Wij hopen u dan te mogen begroeten.
 
Het bestuur