header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Bestuursmededelingen

Bericht van voorzitter

Nieuws afbeelding 6-9-2019

Het seizoen 2019-2020 is inmiddels begonnen en na weken van voorbereiding hebben de eerste competitiewedstrijden al weer plaats gevonden. Het afgelopen seizoen zijn er mooie resultaten geboekt met het realiseren van de nieuwe velden, het vieren van het 85-jarig lustrum en het bereiken van vele sportieve hoogtepunten waarbij het kampioenschap van Dames 1 een prachtig voorbeeld is.

Maar ook voor komend seizoen gaan we weer voor het beste resultaat. Dat betekent niet alleen op het veld je beste beentje voorzetten maar ook daarbuiten, alsvrijwillgerachter de bar , de wedstrijdtafel of als supporter langs het veld. Op vele manieren draagt een ieder zijn steentje bij om onze clubweer verder te brengen in de vaart der volkeren!

Een grote wens van het bestuur is het realiseren van nieuwe ledverlichting op alle velden. Hiertoe zijn inmiddels de eerste stappen gezet en in samenwerking met de gemeente komt de vervulling van deze wens snel naderbij. Voorwaarde is wel dat we als club ook een financiële inspanning leveren. Daartoe wordt binnenkort Het "Ledlampenfonds” in het leven geroepen dat moet zorgen voor de laatste financiële onderbouwing.

Rest mij jullie allemaal een hele sportieve start van het seizoen te wensenmet mooie resultaten en vooral veel plezier voor, tijdens en na de wedstrijd!