header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Bestuursmededelingen

Corona Coaches

23-9-2020

Beste,

Inmiddels is de nieuwe hockeycompetitie al weer enkele weken bezig en naast heel veel hockeyplezier proberen we ook zo goed mogelijk te voldoen aan alle beperkende maatregelen in verband met het Coronavirus. Het daartoe bij aanvang van de competitie gepubliceerde protocol bevat de regels waaraan we ons allen dienen te houden. In dat protocol wordt een dringend beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid deze regels na te leven.

Helaas moeten we constateren dat dat niet altijd goed lukt. Het bestuur heeft daarom besloten tot het instellen van Corona Coaches: Elk thuisspelend team wijst een Corona Coach aan die toeziet op het naleven van de regels! Voor de jeugdteams op zaterdag betekent dit dat een ouder of andere volwassene door het team zelf wordt aangewezen om op die dag toe te zien op het naleven van de regels. De seniorenteams op zondag benoemen iemand van de spelers of begeleiding voor die dag tot Corona Coach.

Help elkaar zo veel mogelijk de regels te volgen. Zo vergroten we de kans dat echt drastische maatregelen achterwege kunnen blijven en het hockeyseizoen zo goed mogelijk voortgang kan vinden. Het is een enorm cliché, maar dit kunnen we echt alleen samen.

Het bestuur

Bijlage

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Heerma van Vossstraat 49
4708 AV Roosendaal

Contact
+31 (0 ) 165 537 688
[email protected]