header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Bestuursmededelingen

Wanneer is een Corona Toegangsbewijs (CTB) nodig?

Nieuws afbeelding 5-11-2021
We volgen het protocol van de KNHB. Sporters en publiek vanaf 18 jaar moeten met ingang van 6 november 2021 bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB.
Sporters en publiek bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen. De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

Wat betekent dat in het clubhuis van RMHC De Pelikaan?
Om toegang te krijgen tot het clubhuis, is een CTB nodig. Dat zal bij de ingang worden gecontroleerd. Om te zorgen dat dit een beetje vlot kan gebeuren en de doorstroming goed is, wordt de deur bij de toiletten de ingang en de deur tussen veld 1 en veld 2 de uitgang. Zo kunnen we zicht houden op wat er gebeurt in het clubhuis en weten we dat iedereen die in het clubhuis is, het CTB heeft getoond.

Hou rekening met elkaar
We beseffen dat niet iedereen hetzelfde denkt over nut en noodzaak van de maatregelen. Dat is prima, geef elkaar de ruimte voor ieders eigen overtuiging. Probeer ongemak voor anderen te voorkomen door de maatregelen te respecteren. Dat geldt nog extra voor de vrijwilligers die helpen om te kunnen blijven sporten onder deze omstandigheden.

Buiten
Het clubhuis heeft geen terras in zin van de APV, er is immers geen sprake van bediening en het (tegen betaling) verstrekken van eten en drinken buiten. Wel geldt het advies om minstens 1,5 meter afstand te houden ook hier. Rondom de velden geldt ook het advies voor toeschouwers om onderling afstand te houden.

Kleedkamers
Op zaterdag worden de kleedkamers gebruikt voor de jeugd tot 18 en is het CTB niet verplicht, de kleedkamers zijn gewoon toegankelijk voor speler en coaches. Ouders en andere volwassenen zijn daar niet welkom.
De kleedkamers worden op zondag zo min mogelijk gebruikt. Indien iemand dit per se wil, dan kan de sleutel achter de bar worden opgehaald door iemand met CTB. Deze persoon wordt dan verantwoordelijk voor het checken van CTB voor iedereen die toegang krijgt tot de kleedkamers (zoals bijvoorbeeld het eigen hockeyteam + de tegenstander). Na controle dat de kleedruimte leeg is kan de sleutel weer worden ingeleverd achter de bar. Er wordt aan de bar geregistreerd wie de sleutel heeft, doorgeven van de sleutel is niet toegestaan!

Verder
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Je gaat direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.

Contact

Adres
Heerma van Vossstraat 49
4708 AV Roosendaal


KVK 40280633

Contact
+31 (0 ) 165 537 688
[email protected]