header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Bijzondere Leden Vergadering

donderdag 2 april 2020   |   18:00 - 19:00   |   Geen locatie ingevoerd

Langs deze  weg kondigt het bestuur van RMHC De Pelikaan een Buitengewone Ledenvergadering aan op 2 april 2020 om 18.00 uur. De reden voor deze ledenvergadering is het voorstel van het bestuur om de heer Serge Roks te benoemen tot bestuurslid en zodoende de voortgang van bestuur te kunnen waarborgen. De vergadering vindt plaats aan de Markt 10 te Roosendaal en wordt door de secretaris bijgewoond en genotuleerd.

Vanwege de afgekondigde maatregelen in verband  met het Corona-virus is het niet mogelijk om in persoon bij deze ledenvergadering aanwezig te zijn. Wij verzoeken u ,indien u daarvan gebruik wenst te maken, de bijgevoegde volmacht in te vullen en op te sturen naar [email protected], tevens voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Wij vragen uw begrip voor deze ongebruikelijke gang van zaken.

 

Agenda:

1.     Opening

2.     Verkiezing Serge Roks tot bestuurslid

3.     Sluiting

Contact

Adres
Heerma van Vossstraat 49
4708 AV Roosendaal

Contact
+31 (0 ) 165 537 688
[email protected]