header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Inschrijfformulier

Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Via e-mail ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. De Technische Commissie gaat vervolgens kijken of er plaats is in een geschikt team, via hen ontvangt u hier bericht van.
Onderaan het digitale inschrijfformulier moet op aanmelden geklikt worden en vervolgens op bevestigen om de aanmelding definitief te maken

 


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Type lidmaatschap
   
Financieel
  Voor sommige lidmaatschapstypes geldt een gratis proefperiode. Pas na deze proefperiode zullen uw financiĆ«le gegevens gebruikt worden.

 
   
 
   
 
Extra financieel
  Betaling van de contributie van RMHC de Pelikaan gaat via automatische incasso. Door accoord te gaan met deze digitale inschrijving verleent u ons toestemming de verschuldigde inschrijf- en contributiegelden van uw rekening af te schrijven.

 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Clubtaken
  RMHC De Pelikaan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Wij kunnen als vereniging onze doelen niet bereiken zonder de betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid om u in te zetten voor het vervullen van clubtaken is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap.

 
   
   
Hockeyachtergrond
   
   
   
   
DISCLAIMERS
Contributiereglement en incasso
  Met het invullen van dit digitale inschrijfformulier verklaart u zich accoord met: het contributiereglement en geeft u RMHC de Pelikaan toestemming om door middel van automatische incasso de jaarlijkse contributie van uw rekening te laten afschrijven.

 
Scheidsrechterskaart en arbitrage
  Ieder lid van 16 jaar of ouder dient een scheidsrechterskaart te hebben of te halen. RMHC de Pelikaan biedt de mogelijkheid een cursus hiervoor te volgen. Leden met een scheidsrechterskaart kunnen worden ingedeeld om een wedstrijd te fluiten. Het is verplicht hieraan gehoor te geven.

 
Statuten en Huishoudelijk reglement
  Met de ondertekening van dit inschrijfformulier conformeert u zich aan de gepubliceerde clubbeleid stukken (oa Statuten, Huishoudelijk reglement, Privacy Policy etc) van RMHC de Pelikaan.

 
Accoordverklaring
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.