header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Bestuur

Accommodatiecommissie
Cees Westergaard commissielid
Nico Campman commissielid
Marcel Wijnen commissielid
Paul Maes commissielid
Barcommissie
Ciska Wiericx commissielid
Hans Vissers Commissielid
Anthony Melisse Commissielid
Beheer LISA
Jeroen Verschuuren commissielid
Marc van Overveld commissielid
Bestuur
Wim Vromans Voorzitter
Birgitte Delhez Vice voorzitter
Brigitte Wierikx Secretaris + Sportiviteit & Respect
John Lieskamp Penningmeester
Anthony Melisse Bar + Evenementen
Birgitte Delhez TC Breed
Pieter de Bot TC - Top Hockey
Marcel Wijnen Accommodatie
Karin Videler Vrijwilligers en VSK
Corné de Jongh Sponsoring + Communicatie
Communicatiecommissie
Gijs Coumans commissielid
Ben Brans commissielid
Fleur van der Plas commissielid .
Michiel de Bakker commissielid We zijn op zoek naar leden voor de Evenementen Commissie! Vind je het leuk om te helpen bij een borrel, een huldiging , team feestjes of een slot BBQ of andere evenementen bij de Pelikaan, neem dan contact op met Anja van Osta [email protected] of 0640626107.
Evenementencommissie
Gijs Coumans Penningmeester
Gabrielle de Groot commissielid
Jasper Engels commissielid
Margot de Bot commissielid
Zeljka Hoppenbrouwers commissielid
Paul Vriends commissielid
Annemieke Buijs Commissielid
Katrien van Overveld commissielid
Mariëlle Goorden commissielid
Martijn Meeuwis commissielid
Gevondenvoorwerpen
Ciska Wiericx commissielid
Ledenadministratie
Evelyne van Ginkel commissielid
Materiaalcommissie
Isabel Linders-Hartman commissielid
Edwin Nieuwlaat commissielid
Kjeld Klaver commissielid
Inge van der Zanden commissielid
Scheidsrechterscommissie
Tijs Jacobs commissielid
Melanie Mathijssen commissielid
Timothy van der Scheun commissielid
Sponsorcommissie
Corné de Jongh Voorzitter
SC - Acquisitie en accountbeheer
Olav Posthumus Commissielid
Ronald van As commissielid
Karin de Jongh commissielid
Arno van Eekelen commissielid
Robert van Kaam commissielid
Chantal Leijger commissielid
Pleunie Weterings commissielid
Jack Martens commissielid
Lucas Buijs commissielid
Marc Engel commissielid
SC - Administratief beheer
Karin de Bakker commissielid
Stichting Kunstgras
Frans Maas commissielid
John Lensen commissielid
Harry Sturm commissielid
Guust Sturm commissielid
Technische Commissie
TC Breedtesport
Birgitte Delhez Voorzitter
Carla Boden Secretaris
Alfred van Kalmthout Keeperscoördinator
Sylvia Ploos van Amstel Keeperscoördinator
Annemiek Vroon Lijncoördinator Jongste jeugd 3 tallen Meisjes (F-jes)
Stephan Mangnus Lijncoördinator Jongste jeugd 6 tallen Meisjes (E-tjes)
Gijs Claerhoudt Lijncoördinator Jongste jeugd 8 tallen Meisjes (E-tjes)
Inge D'hondt Lijncoördinator Jongste jeugd Jongens
Fleur van der Plas Lijncoördinator Junioren A-lijn Meisjes MA3/MA4/MA5
Pascal Videler Lijncoördinator Junioren B-lijn Meisjes MB3/MB4/MB5/MB6/MB7/MB8
Peggy van Ommeren Lijncoördinator Junioren C-lijn Meisjes MC3/MC4/MC5
Jeroen Sas Lijncoördinator Junioren D-lijn Meisjes MD4/MD5/MD6
Marjolein Steenks Lijncoördinator Junioren JongensReguliere werkzaamheden: 1. Input leveren voor het technisch beleid van HC de Pelikaan 2. Organisatie en begeleiding van alle breedtesport teams en coaches (A t/m F): a. Indelen van de teams per lijn voor de verschillende leeftijdscategorieën aan de hand van de beoordelingen / spelersvolgsysteem in Lisa, in samenwerking met de coördinatoren van de aansluitende lijnen en afgestemd met de Tophockey b. Aangeven van de aan te vragen klasse waarin de betreffende teams gaan spelen c. Begeleiden van de coaches; nieuwe coaches tijdens de eerste wedstrijd bijstaan d. Organiseren en/of bijwonen van coachavonden e. Centraal aanspreekpunt voor coaches f. Coördinatie van de aanstelling van coaches, zorgt dat ieder team voorzien is van een coach 3. Gedurende de competitie alert zijn op een eventuele betere herindeling van teams en klassen 4. Het goed volgen van een lijn. Dit betekent regelmatig de teams zien in wedstrijden en trainingen en een gesprekje met de coach van het betreffende team (minimaal tweemaal tijdens de herfstcompetitie en tweemaal tijdens de lentecompetitie). Bijzondere zaken schriftelijk vastleggen voor de nieuwe teamindelingen 5. De lijncoördinator is degene tot wie de coaches zich kunnen wenden bij bezettingsproblemen en/of problemen met betrekking tot het regelen van invallers 6. Bijwonen overleg van de Technische Commissie Breedtesport 7. Overleg met de aansluitende lijncoördinator en met de lijncoördinator Tophockey, minimaal 2 x per seizoen 8. Waarborgt de objectiviteit bij het beoordelen van de spelers/speelsters
Ben Rosmuller Lijncoördinator Junioren Meisjes MD2/MD3/MC2/MB2/MA2
Evelyne van Ginkel Lijncoördinator Senioren Dames D2/D3/D4/DJS
Daan Wierikx Lijncoördinator Senioren Heren H2/H3/HJS
TC Breedtesport Trainingscoördinatie
Ton van Vugt Technisch manager
Isabel Linders-Hartman Trainingscoördinator
TC Tophockey
Carlo van den Biggelaar commissielid
Pieter de Bot commissielid Voorzitter TC Top + contactpersoon H1 en D1
Jack Martens commissielid Budget
Rogier Gütlich Lijncoördinator Algemeen + Coördinatie en uitvoering
TC Tophockey Lijncoördinatie
Rogier Gütlich Lijncoördinator Top Algemeen
Roel Elshout Lijncoördinator Top Jongenslijn
Bart Oliehoek Lijncoördinator Top Meisjeslijn
TC Zaalhockey
Ronald Wezenbeek Commissielid Breedtesport
Rogier Gütlich Commissielid Tophockey
Diederik Gunters Commissielid Breedtesport
Tuchtcommissie
Paul Klaver commissielid
Frits Spaans commissielid
Veldcommissie
Ludo Coppens Veldcommissaris
Huib van de Weijer Commissielid
Guust Sturm Commissielid
Vertrouwenscommissie
Femke Vermeeren Vertrouwenspersoon
Vrijwilligerscommissie
Barbara Bergmans commissielid
Eveline Roos commissielid
Alexandra Bronder commissielid
Debby van Meer commissielid
Karin Videler commissielid
Wedstrijdsecretariaat
Lia van Gastel commissielid WS algemeen en wedstrijdformulieren jeugd
Jolanda van Nassauw commissielid WS planning jongste jeugd en D junioren
Angelique Nijssen commissielid WS planning A-B-C junioren
Ton Dankers commissielid WS senioren + veteranen
Wedstrijdtafel
Karin Videler commissielid
Anne Notenboom commissielid
Arjan de Rooy commissielid
Lydia Hubregtse commissielid
Iris de Vries commissielid
Karin Everaard commissielid
Marlies Snel commissielid
Anita Feleus commissielid
Patricia Leis commissielid
Anja Naenen commissielid
Chantal van Geel Commissielid
Phoebe Heshof Commissielid
Ilse de Jong commissielid
Els Brörmann commissielid
Suzanne van de Luijtgaarden commissielid
Susan van den Boer commissielid
Christel Vink commissielid
Marielle Alders Commissielid
Eric Renkels commissielid

Contact

Adres
Heerma van Vossstraat 49
4708 AV Roosendaal

Contact
+31 (0 ) 165 537 688
[email protected]