header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Technische zaken

Zo worden de teams ingedeeld bij Pelikaan

Nieuws afbeelding 30-5-2020

Graag nemen we jullie mee hoe de teamsamenstelling in het Competitieseizoen 2020-2021 wordt gedaan.  

Het volgen van de ontwikkeling van onze spelers en speelsters gebeurt door het technische kader: de technisch managers en coördinatoren van e Technische Commissies(TC)Breedtesport en TOP Hockey, in nauwe samenspraak met de technische staf: trainers en coaches.Een speler/speelster wordt dus altijd door meerdere personengeëvalueerd, de teamplaatsing is altijd in overleg met meerdere personen.De lijncoördinator maakt de uiteindelijketeamindeling. Hij/zij heeft zijn keuzes gemotiveerd t.a.v. de overige lijncoördinatoren en het bestuurslid Technische Zaken. Ten aanzien van selectiespelers heeft de TC Breedtesport een adviserende rol, de keuzes worden gemaakt door de TC TOP hockey.

We benadrukken dat, in navolging van de KNHB,bij onze jongste jeugd (3-,6 en 8-tallen) alleen de drie kernwaarden plezier, veilig en leerzaam centraal staan, zij worden alleen vanuit sociaal perspectief ingedeeld. Het cijfer van het team (J3F1 of J3F9) zegt in dit geval niets. Waar mogelijk trachten we iedereen bij minimaal 1 opgegeven vriend/vriendin, of 1 teamgenootjevan het huidige seizoente plaatsen.Waar weverderbij de teamindeling rekening mee houden:

•We moeten als TC een speelplek waarborgen voor al onze spelers en speelsters. Dit betekentdat wemoeten letten op de aantallenspelers/speelsterin een team: nietteweinig spelers/speelsters zodat de continuïteit van een team gewaarborgd is, maar ook niet teveel zodat iedereen lekker aan hockeyen toekomt.Hierbij zijn we natuurlijk gebonden aan het aantal beschikbare ledenen houden we rekening met de omgevingsfactoren (studie, bijbaantjes) binnen een leeftijdscategorie.

•We spelen competitie in KNHB-verband. Dit betekent dat wegebonden zijn aan de regels die gelden bij de hockeybond, dan wel de district competitieZuid-WestNederland. Een voorbeeld hiervan is de indeling op leeftijdscategorie. Als een speler/speelster "te oud” is kan hij/zij alleen met dispensatie blijven spelen in deze categorieën de KNHB is streng met het beoordelen en toekennen van deze dispensaties, vandaar dat wi j vanuit de TC terughoudend zijn hiermee. Als een speler/speelster "vervroegd” doorgeplaatst wordt, zal de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling zorgvuldig beoordeeld worden door het betrokken technisch team. Dit kunnen we soms van spelers vragen om de continuïteit van teams te kunnen waarborgen.
•De beoogde klasse-indelingen de verschillen in klasse poules worden meegewogen. Dit leggen we even uit. Stel een speelster speelt met haar team in de 5e klasse. De speelster valt echt op en de vraagt rijst of zij niet in aanmerking zou komen voor eenhoger team.Als dit hogere team echter 2eklasse speelt, hebben we echt over een wezenlijk andere competitie. De betreffende speelster kan hier wellicht helemaal niet tot haar recht komen, wat kan resulteren in het verdwijnen van het speelplezier van de speelster. Een ander voorbeeld is een team dat in de 3e klasse  super presteert en herfstkampioen wordt, waardoor zij promoveren naar de 2e klasse voor de lentecompetitie. Als de uitslagen in zo’n hogere klasse dan tegenvallen, kan dit zeer demotiverend werken op een team. Inschrijven in de passende klasse is voor onze teams dus belangrijk.
•Voor de prestatieteams: 1een 2elijn teams, worden de als "beste” geëvalueerde spelers/speelsters uitgenodigd. De evaluatie bestaat uit meerdere aspecten: technische en tactische vaardigheden (goed kunnen hockeyen en "het spelletje snappen”), ambitie (gedrevenheid), loopvermogen (hard kunnen lopen maar ook binnen korte tijd snelheid maken), gedrag (kan iemand zich in dienst van het team stellen, omgang met tegenstanders, scheidsrechters en technische staf) en opkomst (aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden) zijn hier een aantal voorbeelden van.
•Door de Coronacrisis ziet het indelingsproces er anders uit dan voorgaande jaren. Zo zullen er geen gezamenlijke coachavonden worden georganiseerd, maar vindt 1 op 1 overleg plaats tussen de betrokken coaches en lijncoördinatoren. Ook het overleg tussen de TC leden wordt kleinschaliger georganiseerd.
•Voor het competitieseizoen 2020-2021worden de spelers en speelsters voor de 1elijn teamsgezamenlijk voorgestelddoor een groep selecteurs (technisch managers, lijn- & keeperscoördinatorenTOPhockeyen Breedtesport, coaches en trainers TOPhockey en adviseurs Technische Staf) uit de Technische Staf.
•Door de TC top worden stage trainingen georganiseerd. Communicatie hierover gebeurt door TC Top.
•Spelers/speelsters die afvallen voor de 1elijn teams, worden geplaatst in het 2eteam.
•We streven ernaaromvoor de zomervakantie de teamindelingen voor het competitieseizoen 2020-2021bekend te maken.
•Bekend maken van de nieuwe teamindeling gebeurt via publicatie op onze website: www.hcdepelikaan.nl

 

 

Kijk voor ons indelingsbeleid op www.hcdepelikaan.nl, tabblad hockey: indelingsbeleid.

 

Indien voortschrijdend inzicht dit vereist, kunnen de bestuursleden van TOPhockey en Breedtesport de procedure in goed overleg aanpassen.

 

 

Technische Commissies TOP-hockey en Breedtesport

Gerelateerde nieuwsberichten

TRAININGSSCHEMA 2021-2022
Teamindeling 2021-2022

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Heerma van Vossstraat 49
4708 AV Roosendaal

Contact
+31 (0 ) 165 537 688
[email protected]