header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Scheidsrechters

RICHTLIJNEN ARBITRAGE R.M.H.C. DE PELIKAAN
Voor alle vragen die iets met fluiten te maken verwijzen wij naar: [email protected] (alle communicatie verloopt via dit e-mailadres)


Aan alle spelers en coaches van de A- en B-jeugd.

Voor ieder van jullie spreken wij de wens uit dat je dit seizoen met je team veel plezier aan je sport beleeft. Wij hebben echter ook een last met elkaar te delen. Ieder van jullie vindt het prettig als voor de eigen wedstrijd twee (2) scheidsrechters zijn aangewezen en komen opdagen. Het is helemaal top als die twee (2) scheidsrechters goed fluiten. Om dat fluiten goedte regelen, met name het niet komen opdagen van scheidsrechters te voorkomen, informeren wij jullie over het volgende en maken wij met elkaar een aantal afspraken.

 

Behoefte aan scheidsrechters

Elk competitieweekend moeten er scheidsrechters ingezet worden voor ruim 40 wedstrijden (11-tallen, 8-tallen, 6-tallen, F-jes). De KNHB voorziet niet in deze behoefte. De last om dit te regelen light bij de clubs zelf. Dat betekent dat R.M.H.C De Pelikaan voor elk speelweekend op zoek moet naar circa 80 scheidsrechters. Het fluiten van deze wedstrijden bij R.M.H.C De Pelikaan moet geen probleem zijn en kan zelfs fun zijn als:

I.De club een duidelijke regeling heeft;

II.Die regeling bij alle leden bekend is;

III.De leden die moeten fluiten zich aan die regeling houden.

 

Elk lid met een B-leeftijd of ouder heeft een fluitverplichting

Om aan de enorme, wekelijkste behoefte aan scheidsrechters te voldoen doet R.M.H.C. De Pelikaan wat vrijwel elke vereniging in Nederland doet: "Leden met een B-leeftijd of ouder hebben een "fluitverplichting”. Dat betekent niet dat een dergelijk lid elk weekend ingedeeld zal staan om te fluiten. In de praktijk kom je gemiddeld één (1) keer per maand aan bod. Gekeken over een geheel seizoen komt dit neer op vijf (5) à acht (8) keer. In principe wordt je alleen ingezet als je zelf een thuiswedstrijd moet spelen. Wij hanteren hierbij de gedachte dat iemand die tijd vrij kan maken om te spelen, ook tijd vrij kan maken om te fluiten. Afwijkingen van dit beleid dienen te worden ingediend en goedgekeurd door het bestuur


Opleiding clubscheidsrechter

Elk lid met een B-leeftijd of ouder wordt de cursus clubscheidsrechter aangeboden. Het volgen van deze cursus is verplicht. De cursus wordt aangeboden via de site van de KNHB. Die cursus kun je naar eigen inzicht en eigen keuze in tijd volgen. De cursus wordt afgesloten met een examen dat in het clubhuis wordt afgenomen. Degenen die nog examen moeten doen, ontvangen van de arbitragecommissie, ruim op tijd, bericht van de datum waarop zij examen moeten doen. Met kennis van de regels neemt ook de kwaliteit van je eigen spel toe en snap je ook beter waarom een scheidsrechter wel of juist niet fluit.

 

Wie fluit wie?

De oudere jeugd fluit de jongere jeugd, waarbij gestreefd wordt naar de volgende toewijzing:

  • A-B-C jeugd in de 1e en 2elijn worden niet door ouders van speelsters gefloten en krijgen aangewezen scheidsrechters
  • C-jeugd en B-jeugd zonder kaart, worden ingedeeld op de jongste jeugd (F-jes, E-6, E-8 tallen)
  • B-jeugd met kaart, fluit D-jeugd en C-jeugd
  • A-jeugd fluit B-jeugd en lager
  • Heren 1-2-3 en Dames 1-2-3 fluiten op zaterdag en/of zondag
  • Veteranen teams fluiten elkaar op zondag

 

Bij de E-6 jeugd en de F-jes wordt ook een beroep gedaan op de ouders. Een kleine groep leden die niet gebonden is aan een team wordt ingezet voor zowel de zaterdag als de zondag.

 

Oefenwedstrijden

Alle teams zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van scheidsrechters voor hun oefenwedstrijden. De arbitragecommissie faciliteert hierin alleen namen van mogelijk beschikbare scheidsrechters, het is aan de teams zelf deze te benaderen. Als een team scheidsrechters heeft geregeld, dit graag doorgeven aan de arbitragecommissie, dan worden deze op de site gepost.

Wie deelt in?

De leden van de arbitragecommissie wijzen de scheidsrechters toe. Bij die indeling wordt gekeken naar een passend niveau waarop iemand moet fluiten. Verder probeert de commissie de last van het fluiten te spreiden over de leden die moeten fluiten. De commissie heeft geen taak bij het inzetten van ouders bij wedstrijden van de E-jeugd en F-jes. Dat gebeurt in overleg tussen de betrokken coaches.

Hoe weet ik dat ik moet fluiten?

Op de site van de Pelikaan kun je voor elk weekend en ruim op tijd (streven is twee (2) of drie (3) weken van te voren) een wedstrijdoverzicht voor elk weekend vinden. In dat wedstrijdoverzicht staan ook de scheidsrechters vermeld. Dit overzicht wordt gehanteerd als de officiële aanwijzing voor de scheidsrechters. Ter ondersteuning bieden wij ook nog de volgende dienst aan: mits je e-mailadres juist is ingevoerd in de ledenadministratie in LISA ontvang je (ruim) een week van te voren bericht per e-mail dat je moet fluiten. Bij verhindering heb je dan voldoende tijd om op zoek te gaan naar een vervanger. Die vervanger moet je zelf regelen. De club of de arbitragecommissie doet dit niet voor je. Enkele dagen voor het weekend waarin je moet fluiten, ontvang je nogmaals bericht van je fluitbeurt. Voor alle duidelijkheid; je kunt je dus nooit beroepen op het niet ontvangen van dit e-mail bericht. Dit site van de club is bepalend, de e-mail berichten zijn niets meer dan een extra service en je bent dus ook zelf verantwoordelijk voor het updaten van je e-mailadres in LISA.

 

Wat doe je als je vervanging hebt geregeld, omdat je niet kan fluiten?

Heb je een vervanger geregeld, mail dit dan naar de arbitragecommissie ([email protected]) met jouw vervanger in de CC van dat mailtje. Vanaf dit moment is jouw fluitbeurt afgemeld en is het de verantwoordelijkheid van jouw vervanger.

 

Begeleiding

Scheidsrechters die voor het eerst fluiten kunnen begeleiding aanvragen. Dit kan bij de wedstrijdtafel of vooraf per e-mail ( [email protected] ). Verder kan iedereen die moet fluiten of gefloten heeft met vragen terecht bij de wedstrijdtafel of bij de arbitragecommissie.

 

Wat gebeurt er als je als scheidsrechter niet komt opdagen of geen vervanger hebt geregeld?

Voor aanvang (15 minuten) van de wedstrijd die je moet fluiten, meldt jij je bij de wedstrijdtafel in het clubgebouw. Verzaak je in het opkomen dagen of een vervanger te regelen, wordt je de eerst volgende mogelijkheid twee (2) keer ingedeeld en krijgt je coach een berichtgeving. Bij herhaling gaat het naar de tuchtcommissie. Die commissie legt een passende sanctie op. In de praktijk betekent dat meestal een strafochtend (waarin je een hele zaterdagochtend beschikbaar moet zijn om scheidsrechters te vervangen die niet komen opdagen). Bij herhaling wordt een schorsing voor het spelen van je eigen wedstrijd opgelegd.