header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Contributie, aanmelding en opzeggen

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich het hele jaar door opgeven. Als er plaats is kan er direct begonnen worden. Iedereen die lid wilt worden van RMHC De Pelikaan, vragen wij zich even aan te melden via het inschrijfformulier.

Kinderen onder 4 jaar worden op de wachtlijst geplaatst. Voor de oudere jeugd is de Pelikaan genoodzaakt per leeftijdsjaar een maximum aantal leden te hanteren. Als dat aantal bereikt is worden de aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst tot er plaats vrijkomt. Jaarlijks wordt op basis van de op 1 mei aanwezige aanmeldingen de mogelijke plaatsingen voor het volgende seizoen bepaald.

Bij aanmelding als nieuw lid zal de technische commissie kijken of er plaats is in een geschikt team.

Informatie is te verkrijgen bij de Technische Commissie [email protected]


Contributie 

De contributie wordt voor de verschillende lidmaatschappen ieder jaar vastgesteld in de ALV. 

Contributiereglement RMHC de Pelikaan seizoen 2023-2024


Proeflid

Ieder nieuw lid krijgt nadat hij/zij is aangemeld automatisch eerst de status proeflid, waarbij er 3 proeftrainingen gevolgd mogen worden en er kosteloos weer afgemeld kan worden. Als er niet afgemeld wordt, wordt men automatisch lid.

 

Trainingslid

Om de veiligheid te waarborgen, zullen beginnende leden na de 3 proeftrainingen de status trainingslid krijgen en trainingen gaan volgen. Deze trainingsleden zijn, conform de KNHB regels, nog niet competitie gerechtigd. Voorwaarde voor plaatsing in een team en spelen van competitie is dat de basisvaardigheden van hockey worden beheerst.

 

Instroom in een team

In overleg met de betreffende trainers bepaalt de Technische Commissie wanneer een trainingslid vaardig genoeg is om door te stomen naar een team en daarmee ook competitie kan gaan spelen. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

-basisbesef veiligheid: stick niet hoog, bal niet hoog, beheersing pushen, beheersing aannemen

-basiskennis wedstrijdregels.

 

Ongevallenverzekering

Alle spelende en niet-spelende leden van hockeyclub RMHC de Pelikaan zijn verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van het hockeyen. De verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van hockeyclub RMHC de Pelikaan of de KNHB.. Het betreft hier een zogenaamde aanvullende verzekering, die dus in werking treedt indien overige verzekeringen geen of geen volledige dekking bieden. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de penningmeester [email protected]

Let wel: niet-leden die meespelen of meetrainen vallen dus niet onder de verzekering. Daarom vragen wij u, u altijd even aan te melden via onze website.

Communicatie
De communicatie binnen de vereniging gaat via deze website. Als u lid bent, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de website. Onderling wordt gecommuniceerd door middel van de Pelikaan app (Android en iOS) voor uw smartphone, e-mail en (team) WhatsApps. Het is belangrijk dat het juiste e-mail adres en telefoonnummer is opgenomen in de ledenadministratie. U kunt dit, indien gewenst, zelf wijzigen.


Opzeggen 

Overweeg je het lidmaatschap op te zeggen met ingang van het komende seizoen, let dan even op, want de spelregels zijn als volgt:

Liefst opzeggen voor 1 mei, in verband met de teamindeling voor het volgende competitieseizoen.

Opzeggen kan niet mondeling, per mail of telefonisch, maar doe je door met jouw persoonlijke inlogcode (=tevens lidnummer) in te loggen op de Pelikaan site. Vergeet niet op bevestigen te klikken, je opzegging is hiermee definitief en er verschijnt direct een bevestiging van de afmelding op jouw scherm.

Mocht dit door technische redenen toch niet lukken dan graag even contact opnemen met [email protected]

De uiterste opzegdatum is 31 mei. Komt de opzegging na deze datum binnen, dan is volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Een opzegging ongedaan maken kan natuurlijk altijd. Je moet je hiervoor dan wel weer even opnieuw aanmelden via de site. Realiseer je dat de teamindelingen worden gedaan op basis van de actieve leden, en dat je dus de kans loopt om weer op de wachtlijst te komen. Plaatsing in je oude team kunnen we niet garanderen.

Heb je nog vragen, mail ze dan naar:

[email protected]